Read Books Online

Books: Kresťanstvo a biológia

Download books format PDF, TXT, ePub, PDB, RTF, FB2 & Audio Books
Read online
Books description

Read online Kresťanstvo a biológia.pdf PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Kresťanstvo a biológia Zborn k obsahuje refer ty ktor poukazuj na komplement rnos biol gie a viery vo v etk ch ot zkach udsk ho ivota .

Ak je vz ah medzi vierou a vedou Protire evol cia stvoreniu Ak s na e znalosti o vzniku ivota a loveka Bol Darwin ateistom Ak bol pr nos J G Mendela pre genetiku a evolu n te riu Ak v znam maj s asn poznatky o udskom gen me a klonovan o je starnutie Ak je ktes ansk postoj k ochrane ivotn ho prostredia .

Na tieto a al ie ot zky odpovedaj kres ansk vedci odborn ci z viacer ch oblast biol gie Prin aj poh ad na vieru ktor sa m e oprie nielen o zjaven pravdy ale aj o vedeck poznatky by Peter Holec, Oľga Erdelská, Milan Černý, Ivan Hrabovec, Blanka Böhmová, Štefan Krajčík, Eva Hanušovská, Štefan Šrobár, Zlatica Plašienková, Libor Ebringer, Michal Džatko, Jozef Šimúth

Books descriptionDetails
Kresťanstvo a biológia
Title:Kresťanstvo a biológia
Format Type:eBook PDF / e-Pub
Rating:
Author:
Published:
ISBN:8071623776
ISBN 13:
Number of Pages:168
Category:Manga
Review #Top 1