Read Books Online

Books: La geografía: un arma para la guerra

Download books format PDF, TXT, ePub, PDB, RTF, FB2 & Audio Books
Read online
Books description

Read online La geografía: un arma para la guerra.pdf PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC La geografía: un arma para la guerra Co rafya s k c ve i e yaramaz bir disiplindir Yves Lacoste akademik ve mesleki hayat boyunca i te bu arg manla m cadele etmi tir stelik bu hayli g l bir ak nt ya kar k rek ekerek y r tt bir m cadeledir Co rafyan n b t n yle s k c ve i e yaramaz oldu u renciler aras nda genel kabul g rd gibi co rafyac lar n da b y k b l m bu disiplini iklim nehirler bitki rt s n fus tar m ve benzerine ili kin kuru bilgilerin aras na s k t r lm l bir disiplin haline getirmi tir Oysa co rafya Lacoste a g re b t n yle siyasi bir aland r .

Co rafya Her eyden nce Sava Yapmaya Yarar n ba l ca arg man stratejik bir bilgi olarak co rafyan n iktidar sahiplerinin elinde bir y netim arac olarak kullan ld d r Bu ara Vietnam Sava nda ABD Hava Kuvvetleri nin K z l Nehir bentlerinin co rafi zelliklerini sinsice bir y k m plan nda kullanmas rne inde oldu u gibi do rudan askeri ama lara da hizmet edebilir Lacoste un kendi kelimeleriyle s yleyecek olursak gerek fiziksel diye adland r lan boyutlar yla gerekse iktisadi sosyal demografik siyasi zellikleriyle mekanlar n metodik tan mlanmas olarak co rafyan n kesinlikle pratik olarak ve g olarak devlet ayg t n n b lgede ya ayan insanlar n kontrol edilmesi ve organize edilmesi i in ve sava i in ifa etti i fonksiyonlar er evesine yerle tirilmesi gerekir .

Sert polemiklerle ilerleyen ve alan nda bir t r yap s k m ger ekle tiren bu kitap ilk kez y l nda kaleme al nm t r Elinizdeki metin ise yazar n y l nda yapt baz revizyonlar n yan s ra yazar n d nsel d nyas nda belirleyici olmu bir ya am yk s n de kapsayan uzun bir yeni ns z i eriyo by Yves Lacoste

Books descriptionDetails
La geografía: un arma para la guerra
Title:La geografía: un arma para la guerra
Format Type:eBook PDF / e-Pub
Rating:
Author:
Published:
ISBN:843391409X
ISBN 13:
Number of Pages:156
Category:War, Science
Review #Top 1
 • Ibn Khaldoun

  This book Download ePub PDF - Ibn Khaldoun - Ibn Khaldun the most celebrated thinker of the Muslim Middle Ages is the subject of this intriguing study Lacoste opens with a general description of the Maghre...

  Read review
 • La geografía: un arma para la guerra

  This book Download ePub PDF - La geografía: un arma para la guerra - Co rafya s k c ve i e yaramaz bir disiplindir Yves Lacoste akademik ve mesleki hayat boyunca i te bu arg manla m cadele etmi tir stelik bu hayli g l bir ak nt y...

  Read review
 • Géopolitique: la Longue Histoire d'aujourd'hui

  This book Download ePub PDF - Géopolitique: la Longue Histoire d'aujourd'hui - No description available...

  Read review
 • Géopolitique De La Méditerranée

  This book Download ePub PDF - Géopolitique De La Méditerranée - No description available...

  Read review
 • La question Allemande (Hérodote #68)

  This book Download ePub PDF - La question Allemande (Hérodote #68) - evue de g ographie et dee g opolitique...

  Read review
 • Géopolitique Des Grandes Villes

  This book Download ePub PDF - Géopolitique Des Grandes Villes - No description available...

  Read review
 • Géopolitique des montagnes (Hérodote no 107)

  This book Download ePub PDF - Géopolitique des montagnes (Hérodote no 107) - No description available...

  Read review
 • Unknown Book 1483961

  This book Download ePub PDF - Unknown Book 1483961 - No description available...

  Read review
 • Aviation Et Géopolitique

  This book Download ePub PDF - Aviation Et Géopolitique - No description available...

  Read review
 • Proche Orient, Géopolitique De La Crise

  This book Download ePub PDF - Proche Orient, Géopolitique De La Crise - No description available...

  Read review
La geografa: un arma para la guerra, Aviation Et Gopolitique, Gopolitique De La Mditerrane, Gopolitique: la Longue Histoire d'aujourd'hui, Ibn Khaldoun, Gopolitique Des Grandes Villes, La question Allemande (Hrodote #68), Unknown Book 1483961, Gopolitique des montagnes (Hrodote no 107), Proche Orient, Gopolitique De La Crise
No description available, Ibn Khaldun the most celebrated thinker of the Muslim Middle Ages is the subject of this intriguing study Lacoste opens with a general description of the Maghreb in the later Middle Ages focusing primarily on mercantile trade especially in gold and the social and economic structures of tribal life He unravels Khaldun s fascinating biography born of an aristocratic family in Tunis in he had an extraordinary diplomatic and military career in the turbulent wars and politics of Western Islam in the fourteenth century withdrew to a desert retreat in and finally emigrated to Egypt br br Lacoste then turns his attention to Ibn Khaldun s majestic i Universal History i arguably the greatest single synthesis produced by medieval thought anywhere His account of Ibn Khaldun s thought is a remarkable sympathetic work of recovery not only uncovering its basic categories but exploring its contemporary relevance to an understanding of the Arab world br br Thinkers as diverse as Ernest Gellner and Arnold Toynbee have paid tribute to the lasting fertility of Ibn Khaldun s work English speaking readers now have an opportunity to appreciate some of the richness and diversity of the Arab intellectual heritage, Co rafya s k c ve i e yaramaz bir disiplindir Yves Lacoste akademik ve mesleki hayat boyunca i te bu arg manla m cadele etmi tir stelik bu hayli g l bir ak nt ya kar k rek ekerek y r tt bir m cadeledir Co rafyan n b t n yle s k c ve i e yaramaz oldu u renciler aras nda genel kabul g rd gibi co rafyac lar n da b y k b l m bu disiplini iklim nehirler bitki rt s n fus tar m ve benzerine ili kin kuru bilgilerin aras na s k t r lm l bir disiplin haline getirmi tir Oysa co rafya Lacoste a g re b t n yle siyasi bir aland r br br Co rafya Her eyden nce Sava Yapmaya Yarar n ba l ca arg man stratejik bir bilgi olarak co rafyan n iktidar sahiplerinin elinde bir y netim arac olarak kullan ld d r Bu ara Vietnam Sava nda ABD Hava Kuvvetleri nin K z l Nehir bentlerinin co rafi zelliklerini sinsice bir y k m plan nda kullanmas rne inde oldu u gibi do rudan askeri ama lara da hizmet edebilir Lacoste un kendi kelimeleriyle s yleyecek olursak gerek fiziksel diye adland r lan boyutlar yla gerekse iktisadi sosyal demografik siyasi zellikleriyle mekanlar n metodik tan mlanmas olarak co rafyan n kesinlikle pratik olarak ve g olarak devlet ayg t n n b lgede ya ayan insanlar n kontrol edilmesi ve organize edilmesi i in ve sava i in ifa etti i fonksiyonlar er evesine yerle tirilmesi gerekir br br Sert polemiklerle ilerleyen ve alan nda bir t r yap s k m ger ekle tiren bu kitap ilk kez y l nda kaleme al nm t r Elinizdeki metin ise yazar n y l nda yapt baz revizyonlar n yan s ra yazar n d nsel d nyas nda belirleyici olmu bir ya am yk s n de kapsayan uzun bir yeni ns z i eriyor, No description available